Zburătorul – ep. 4 – podcast

Mitul Zburătorului, evocat atât de expresiv în cultura populară și intelectuală autohtonă, surprinde prin complexitatea trăirilor provocate de apariția nocturnă și prin multiplele valențe interpretative. Fenomenul dorinței pasionale, numit de tradiție Zburătorul, relevă nu doar o componentă psiho-somatică de mare intensitate senzorială și imaginativă, ci și un tipar relațional care conduce către un complex arhetipal prea puțin acceptat și explorat, cel matern negativ. În acest episod vom intra în culisele figurii mitologice și fantastice a Zburătorului, personaj fascinant și atrăgător, demon al pasiunii carnale și al manifestărilor ei chinuitoare.

Invitat: Lavinia Bârlogeanu, profesor universitar și doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Editor audio: Marius Păunescu

Fragmente audio: piesa de teatru Ciuleandra/Legenda Zburătorului – Teatrul de pe Lipscani; filmul Ultimul Zburător (2014)

Apple Podcasts

Spotify